Management

Společnost MAPLE company je členěna na dvě divize. V čele firmy se nachází ředitel, který má svého zástupce.